logo
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 03-03-2023 08:31 przez Aneta Rydzewska
Rada Nadzorcza

  RADA NADZORCZA

  1.  W składzie:


  1)     Marek Kotlarski- Przewodniczący


  2)     Bogumił Pahl

  3)     Robert Dawidowski

  4)     Janusz Żarski

  5)     Mariusz Omiotek

  Zgodnie z § 22 Aktu Założycielskiego PEC Ełk Sp. z o.o.

  2.  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:

  1)     sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

  2)     ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

  3)     ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

  4)     stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,

  5)     przedstawianie swojego stanowiska we wszystkich sprawach mających być przedmiotem Zgromadzenia Wspólników,

  6)     nadzorowanie wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników,

  7)     powoływanie, odwoływanie i zawieszanie Zarządu Spółki,

  8)     zawieranie umów z Zarządem Spółki,

  9)     określanie zakresu i formy działania Zarządu Spółki w drodze regulaminu,

  10)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

  11)  wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy.

  Rejestr zmian

  Osoba, która wytworzyła informację:
  Aneta Rydzewska
  Osoba, która odpowiada za treść:
  Aneta Rydzewska
  Czas publikacji informacji:
  03-03-2023 08:31
  Wprowadzający informację:
  Aneta Rydzewska
  Liczba wyświetleń informacji:
  1093
  Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji